Magyar Daewoo-Chevrolet Klub


Jegyzőkönyv

Készült: Magyar Daewoo-Chevrolet Klub Egyesületének 2018. február 10-én 16.00 órakor a budapesti Wekerle Étterem kistermében megtartott közgyűlésén.

Jelen vannak: 21 fő a mellékelt jelenléti ív szerint.

Kápolnási Tamás elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy az ülésen 21 fő egyesületi tag megjelent, tehát a közgyűlés határozatképes.

Kérte a közgyűlésen megjelenteket 1 perces néma felállással emlékezzenek meg tagtársunk elhunyt családtagjáról.Az alábbi napirendi pontokat javasolta elfogadásra:

1. 2017. évi beszámolók
Előadók: Beke Szabolcs titkár


2. 2018. évi tervek
Előadók: Beke Szabolcs titkár

3. Hozzászólások, egyebek

A közgyűlés a napirendi pontokat tárgyalásra egyhangúlag elfogadta.

Kápolnási Tamás elnök felkérte jegyzőkönyv hitelesítésére: Orosz Attila alelnököt

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért személyt egyhangúlag elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2017. évi beszámolók.
Előadók: Beke Szabolcs titkár

Beke Szabolcs titkár köszöntötte az ülés résztvevőit, és ismertette az elmúlt év eseményeit:

Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
2017. ÉVI PROGRAMJAI
- február 11. Évnyitó
- április 14. Dunaújvárosi Tali
- július 15. Balatoni találkozó
- augusztus 12. Győri találkozó
- szeptember 16-17 Debreceni találkozó
- november 11. Évzáró

Beke Szabolcs titkár köszöntötte az ülés résztvevőit, és ismertette az elmúlt év pénzügyi adatait.

Magyar Daewoo-Chevrolet Klub 2017. év

Bevételek: Tagdíj 84000.-
Kapott kamat 73.-

Összesen: 84073.-

Kiadások: Költség 18198.-
Készpénz 11150.-
Banki költség 23823.-

Eredmény: 53171.-


Költségvetés tervezet 2018

Bevételek: Tagdíj 90000.-
Kiadások: Költség 19000.-
Banki költség 23900.-
Egyéb költségek 29500.-

Eredmény 17600.-

1/2018. számú közgyűlési határozat
Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
2017.évi költségvetést elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Daewoo-Chevrolet Klub

2. napirendi pont: 2018. évi tervek
Előadók: Kápolnási Tamás elnök
Beke Szabolcs titkár

Kápolnási Tamás a következő eseményekről, várható feladatokról adott ismertetőt:

2018. évi tervezet

A tervezetben a találkozókról és a klub fenntartásához szükséges teendőkről esett szó.

A közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2018. számú közgyűlési határozat
Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
2018.évi tervezetet elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Daewoo-Chevrolet Klub3. napirendi pont: Hozzászólások egyebek


Első hozzászóló Kápolnási Tamás klubelnök volt, köszöntötte a közgyűlést, majd elmondta, hogy a közelmúltban volt egy sajnálatos és nagyon szomorú esemény, amely arra a döntésre hozta őt, hogy az érintett klubtagunknak idén befizetjük a tagságiját.

A közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


3/2018. számú közgyűlési határozat
Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
a hozzászólást elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Daewoo-Chevrolet Klub

Több napirendi pont, és hozzászólás nem volt, Kápolnási Tamás elnök az ülést 20.00-kor bezárta.

Kelt, mint az első oldalon.