Magyar Daewoo-Chevrolet Klub


Jegyzőkönyv

Készült: Magyar Daewoo-Chevrolet Klub Egyesületének 2018. február 10-én 16.00 órakor a budapesti Wekerle Étterem kistermében megtartott közgyűlésén.

Jelen vannak: 21 fő a mellékelt jelenléti ív szerint.

Kápolnási Tamás elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy az ülésen 21 fő egyesületi tag megjelent, tehát a közgyűlés határozatképes.

Kérte a közgyűlésen megjelenteket 1 perces néma felállással emlékezzenek meg tagtársunk elhunyt családtagjáról.Az alábbi napirendi pontokat javasolta elfogadásra:

1. 2017. évi beszámolók
Előadók: Beke Szabolcs titkár


2. 2018. évi tervek
Előadók: Beke Szabolcs titkár

3. Hozzászólások, egyebek

A közgyűlés a napirendi pontokat tárgyalásra egyhangúlag elfogadta.

Kápolnási Tamás elnök felkérte jegyzőkönyv hitelesítésére: Orosz Attila alelnököt

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért személyt egyhangúlag elfogadta.

Napirend tárgyalása:

1. napirendi pont: 2017. évi beszámolók.
Előadók: Beke Szabolcs titkár

Beke Szabolcs titkár köszöntötte az ülés résztvevőit, és ismertette az elmúlt év eseményeit:

Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
2017. ÉVI PROGRAMJAI
- február 11. Évnyitó
- április 14. Dunaújvárosi Tali
- július 15. Balatoni találkozó
- augusztus 12. Győri találkozó
- szeptember 16-17 Debreceni találkozó
- november 11. Évzáró

Beke Szabolcs titkár köszöntötte az ülés résztvevőit, és ismertette az elmúlt év pénzügyi adatait.

Magyar Daewoo-Chevrolet Klub 2017. év

Bevételek: Tagdíj 84000.-
Kapott kamat 73.-

Összesen: 84073.-

Kiadások: Költség 18198.-
Készpénz 11150.-
Banki költség 23823.-

Eredmény: 53171.-


Költségvetés tervezet 2018

Bevételek: Tagdíj 90000.-
Kiadások: Költség 19000.-
Banki költség 23900.-
Egyéb költségek 29500.-

Eredmény 17600.-

1/2018. számú közgyűlési határozat
Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
2017.évi költségvetést elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Daewoo-Chevrolet Klub

2. napirendi pont: 2018. évi tervek
Előadók: Kápolnási Tamás elnök
Beke Szabolcs titkár

Kápolnási Tamás a következő eseményekről, várható feladatokról adott ismertetőt:

2018. évi tervezet

A tervezetben a találkozókról és a klub fenntartásához szükséges teendőkről esett szó.

Találkozó tervezet:
1. 02.10 Évnyitó és közgyűlés
2. 04.14 Túratali
3. 06.30 Balaton vagy valami
4. 07.21 Túratali
5. 08.25-26 Debrecen
6. 11.17 Évzáró közgyűlés

Az idén 15 éves a klub. Emiatt tervezünk egy nagyobb rendezvényt, de nincs időpontunk és helyszínünk. Ha lesz, akkor majd megosztjuk a tagokkal. Folynak a tárgyalások.
A klub fenntartásához további tagra van szükség. Sok a régi motoros, de kellenének az újak. Sajnos sokszor mellékvágányra futnak az érdeklődések. Hogy miért azt nem tudjuk. Vagy valaki vagy valami miatt. Ezen is dolgoznunk kell.
Mivel régóta meg van már ez a klub, nem kellene hagyni, hogy elvesszen. Ezen is dolgozni fogunk idén.
Ezzel Kápolnási Tamás klubelnök megköszönte a figyelmet és átadta a szót az kérdéseknek.

A közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2018. számú közgyűlési határozat
Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
2018.évi tervezetet elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Daewoo-Chevrolet Klub3. napirendi pont: Hozzászólások egyebek


Első hozzászóló Kápolnási Tamás klubelnök volt, köszöntötte a közgyűlést, majd elmondta, hogy a közelmúltban volt egy sajnálatos és nagyon szomorú esemény, amely arra a döntésre hozta őt, hogy az érintett klubtagunknak idén befizetjük a tagságiját.

A közgyűlés 21 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


3/2018. számú közgyűlési határozat
Magyar Daewoo-Chevrolet Klub
a hozzászólást elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyar Daewoo-Chevrolet Klub

Több napirendi pont, és hozzászólás nem volt, Kápolnási Tamás elnök az ülést 20.00-kor bezárta.

Kelt, mint az első oldalon.

Várunk a megújult fórumon! A klub vezetősége

Kápolnási Tamás · 06 (20) 982-38-41 · sznuni@chevyklub-hungary.eu
Solti Zsolt · 06 (20) 924-21-03 · zsolt160@chevyklub-hungary.eu
Orosz Attila · 06 (30) 620-3317
Beke Szabolcs · 06 (70) 291-2462 · szassza@chevyklub-hungary.eu

A klub számlaszáma: 11705998-21267103-00000000 OTP Bank Nyrt
Levelezési cím: 1201 Budapest, Baross u. 103.
e-mail cím: chevyklub2003@gmail.com